کامپاندهای پلی پروپیلن مقاوم در برابر خراش


کامپاندهای پلی پروپیلنی معمولا به دلیل ضعف در برخی خواص مکانیکی نظیر مقاومت ضربه و مقاومت خراش محدودیتهای کاربردی در تولید قطعات داخلی خودرو نظیر داشبورد، پانل، رودری و ... دارند. در این کامپاندها با طراحی ویژه ضمن افزایش همزمان مدول و مقاومت ضربه مقاومت در برابر خراش نیز به طور چشمگیری افزایش یافته است. بطوریکه این کامپاندها دارای مقاومت ضربه منحصر به فرد تا 20kj/m2 و مقاومت به خراش بسیار عالی می باشند. بطوریکه قابلیت پاس نمودن اکثر استانداردهای شرکتهای خودرویی و لوازم خانگی را دارا می باشند.


کامپاندهای ABS با مدول و مقاومت حرارتی بالا


پلیمر ABS بدلیل پایین بودن برخی خواص نظیر مدول و مقاومت حرارتی نسبت به پلیمرهای مهندسی دارای محدودیتهای کاربردی است. ضمن اینکه کامپوزیتهای ABS با الیاف شیشه به دلیل افزایش قیمت نهایی، ایجاد خوردگی در تجهیزات و دستگا ه ها حین فرآیند، مشکلات زیست ‌محیطی و کاهش مقاومت ضربه محدودیت هایی در برخی از فرایندها و کاربردها دارد. برای رفع این مشکلات کامپوزیت های ABS با پرکننده های معدنی خاص طراحی گردیده است. این کامپوزیتها به دلیل افزایش استحکام و مدول بالا، مقاومت حرارتی بالا، حفظ مقاومت ضربه و همچنین افزایش مقاومت خراش می توانند جایگزینی مناسبی برای ABS و همچنین کامپوزیتهای ABS با الیاف شیشه شوند.