شرکت نوین بسپار سازه اروین در سال ۱۳۹۷ به عضویت انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران درآمد.

دیدگاه ها بسته شده است